Direct naar de contentDirect naar de footer
Geschiedenis
Geschiedenis

Vroegere tijden

Kastelen herinneren aan vroegere tijden. De geschiedenis van Bloemendal begint bij de Akense Lakenfabrikant Arnold von Clermont. Als hofleverancier van de Russische Tsaar heeft Von Clermont het zeer ver gebracht in zijn metier en besluit hij op 63-jarige leeftijd zijn levensdroom te verwezenlijken.

Tegenover zijn nieuwe weverij wordt in 1791 de eerste steen gelegd van een vorstelijk buitenverblijf, dat de naam zal dragen "Schloss Blumenthal" en naar zijn eigen beschrijving is gelegen "Im Lugenthal". Maar na slechts enkele maanden van welverdiende rust in het nog niet geheel voltooide gebouw overlijdt hij op 5 december 1795.

Na de dood van zijn vader laat zoon Adam het nog niet voltooide gebouw Blumenthal afbouwen. Onder andere door de zwakke economie ten tijde van de franse revolutie komt het "huis" verschillende handen en wordt het in 1846 verkocht aan de Akense Stadtrat Joh. Wilh. van Lommessen. Deze schenkt het gebouw aan de religieuze orde Dames du Sacre Coeur, waar inmiddels zijn beide dochters Anna en Caroline zijn ingetreden.

Bloemendal bouwde grote faam op binnen de katholieke kostscholen in Europa en zelfs daarbuiten. Rose Kennedy heeft hier zelfs op kostschool gezeten. Tijdens de bezetting 1940-1944 wordt het gebouw door de bezetter opgeëist en veranderd in een lazaret met een capaciteit van 350 bedden. Vanaf 1947 draait het internaat, nu onder de Nederlandse naam Klooster Bloemendal, weer op volle toeren tot begin 1970; dan beginnen zowel het aantal leerlingen alsook de kloosterroepingen terug te lopen. In 1976 komt een einde aan bijna 130 jaar kloosterleven; de zusters verlaten het klooster en in 1978 wordt de gemeente Vaals eigenaar.

In november 1990 komen de gemeente Vaals en van der Valk, in samenwerking met de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Monumentenzorg, met elkaar overeen om het reeds geruime tijd leegstaande en in ernstig verval geraakte complex te restaureren en uit te breiden tot luxe hotel. Door deze zeer geslaagde samenwerking is het oude Schloss Blumenthal in ere hersteld en is een cultureel en historisch zeer waardevol bouwwerk op passende wijze bewaard gebleven.

Ornament
Recente restauratie

Recente restauratie

Restauratie van de monumentale hoofdentreetrap van Kasteel Bloemendal te Vaals

Tijdens reguliere instandhoudingswerkzaamheden werd geconstateerd dat de hoofdtoegangstrap in een slechte staat van onderhoud verkeerde. Bij nadere inventarisaties door gespecialiseerde restauratiebedrijven en HVN Architecten bv bleek dat er uiteenlopende gebreken waren aan de traptreden en bordessen alsmede de onderliggende ruimte in de kelder. Dit onder meer vanwege vochtdoorslag. Naar aanleiding hiervan werd besloten om een restauratieplan op te stellen.

Het restauratieplan is opgesteld overeenkomstig de “Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2022-2023” van de provincie Limburg en betreft het volledig restaureren van de gehele hoofdtoegangstrap met onderliggende kelderruimte.

De restauratie heeft plaatsgevonden in 2 aaneengesloten fasen vanwege de toegankelijkheid van het gebouw en omvatte in het kort de volgende werkzaamheden:

  • volledige demontage en herplaatsing van alle traptreden en vloertegels, waarbij plaatselijk nieuwe traptreden worden bijgeleverd;
  • restauratie en waterdicht maken van de ondergrond;
  • incidenteel herstel van alle aangetaste natuurstenen onderdelen, ornamenten en lijsten verspreid over de gehele trap;
  • uitvoeren voegwerken;
  • demontage, reparatie, conservering en herplaatsing van de balustraden;
  • herstel van door vocht aangetast pleisterwerk aan wanden en plafondgewelven in de onderliggende kelderruimte.

De restauratie is mede tot stand gekomen door subsidie van de Provincie Limburg

Opstellen restauratieplan en begeleiding door HVN Architecten BV

Restauratie uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg Maastricht BV